Familie Brunder

  • Use compact layout

Interactive tree of Anna Stein

Anna Maria Caspar 17381828
Maria Katharina Caspar 17691852
Niklaus GRAHAM 1827
Elizabeth GRAHAM 1829
Gertrud GRAHAM 1830
Barbara Graham 18331924
Charles Geibel 18241895
Johann Graham 18341915
Sarah Ann Cypher 18361919
Jakob GRAHAM 1835
Katharina Elisabeth Kraemer 18031837
John Graham 18031874
Margarethe Caspar 17711852
Nikolaus KRAEMER 1771
Johann Caspar 1773
Katharina Caspar 1776
Angela CASPAR 1778
Johann Caspar 17401815
Margarethe Schäfer 17481814
Nikolaus Caspar 17521836
Lorenz Hessedenz 17781850
Katharina Altmeyer 17771839
Anna Katharina Hessedenz 17801780
Maria Altmeyer 18021802
Barbara Altmeyer 18021805
Mathias Altmeyer 18051805
Johannes ALTMEYER 18381908
Peter Altmeyer 18061888
Barbara Glessner 18101859
Johann Altmeyer 18081903
Anna Maria Glesssner 18121879
Katharina Feld 18341834
Maria Feld 18351900
Peter Feld 18371893
Eva Feld 18401842
Johann Feld 18431914
Jakob Feld 18461925
Mathias Feld 18491918
Margaretha Elisabeth Jungmann 18531932
Katharina Altmeyer 18131887
Peter Feld 18041881
Margaretha Altmeyer 18151838
Eva Altmeyer 18181866
Mathias Ney 18191899
Angela Altmeyer 18201894
Johann Lesch 18201892
Anna Katharina Hessedenz 17811858
Peter Altmeyer 17821862
Andreas HESSEDENZ 17841836
Eva Pfeiffer 17851862
Peter LEINENBACH 18421843
Maria Leinenbach 1844
Joseph A. Portman
Barbara LEINENBACH 18471925
Peter Neigh 18481929
Anna Catherine LEINENBACH 18491941
Joseph Neigh 1850
Joseph Peter Leinenbach
Mary HEINZER 1925
Katharina HESSEDENZ 18221913
Peter Leinenbach 1897
Maria HESSEDENZ 18251846
Mary HESIDENCE 18511918
Wilhelm Baumgartner 18451921
Joseph Pfeister 18561889
Elisabeth Lizzie HESIDENCE 18521932
Joseph H. SLEIGHER 18521919
Peter HESIDENCE 18551913
Catharine Kreps 18631948
Barbara Louisa HESIDENCE 18601928
Joseph F Lane 1859
Joseph HESIDENCE 18621906
Mary Aloysius DUANE 18671928
Catherine Kitty HESIDENCE 18661913
Eden Edward Peters 18651942
Annie HESIDENCE 18671928
John L. Bruggeer 1860
Andrew HESIDENCE 18701935
Anne B. CRONE 18731925
Magdalena HESIDENCE 18711950
Hebert Rose 1865
John E HESIDENCE 1916
Theresa GRIMLEY 18701958
Agatha G. HESIDENCE 18731953
Sebastian E. Krebs 18771947
Andrew HESIDENCE 18261898
Elisabeth EISENMENGER 18281884
Peter HESSEDENZ 17951881
Katharina ALBERT 18001876
Margarethe Caspar 17551825
Johann Peter Hessedenz 17571810
Anna Stein 17191793
JOHANN Caspar 17171781